KOLPOSKOPİ

KOLPOSKOPİ

HPV enfeksiyonları artıyor…
Son yıllarda HPV enfeksiyonları ve bunlara paralel şekilde genital kanserler artmaktadır. Bu nedenle kanser taramalarında erken tanı araçlarının önemi büyüktür.

Serviks (rahim ağzı) kanserleri kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen kadın kanserleri arasındadır.

Smear testi ile serviks kanserleri erken evrelerde taranmakta ve ameliyatsız basit operasyonel işlemlerle çoğu zaman tedaviler sağlanabilmektedir.

Buna rağmen PAP smear testleri, adı üstünde tarama testleri olup kanserin kesin tanısı için yeterli tanısal önemi sahip bulunmamaktadır.

Smear testi sonucunda problem çıkan yani anormal smear testi sonucuna sahip kadınlara kolposkopik inceleme (kolposkopi) yapılmalıdır.

Kolposkopi nedir?  Kolposkop nedir?

Kolposkop, vajina incelemesi, kanser taraması
Serviks, vagina ve vulva dokularını bir büyüteç gibi genelde 4 ile 12 arasında büyüterek incelenmesine olanak sağlayan ve tarama amacıyla kullanılan aletin adına “kolposkop”,  yapılan işleme ise “kolposkopi” adı verilmektedir.  Kolposkopi uygulayan jinekolog hekime de “kolposkopist” adı verilir.

LEEP KONİZASYON

LEEP KONİZASYON İŞLEMİ (LLETZ)
Özellikle HPV enfeksiyonu taşıyan kadınlarda zaman içinde rahim ağzında normal olmayan hücre değişimleri görülebilir. Bu anormal hücresel değişimler smear testi ile saptanabilmektedir.
Bu bölümde, anormal pap smaer testi sonucu çıkan hastalara hem teşhis hem de tedavi amacıyla uygulanılan bir teknik olan “leep konizasyon işlemi” ile ilgili bilgileri bulabileceksiniz.

Leep, günümüzde rahim ağzının yakılması, dondurulması ve lazerle tahrip etme işlemlerinin yerini almıştır.

LEEP konizasyon nedir?

LEEP, CIN veya SIL gibi rahim ağzının (cervix)  hücresel değişiklikleri ile karakterize kanser öncüsü (cervical prekanseröz) lezyonlarına uygulanan etkili ve modern bir işlemdir.

Dokuyu çıkartma (eksizyon) işleminde ucunda telden bir halka bulunan kalem şeklinde bir alet kullanılmaktadır. Elektrik ile yakarak kesme özelliğine sahip bu alete “loop koter” adı verilir.

LEEP, İngilizce’den “Loop Electrosurgical Excision Procedure” kelimelerinin kısaltılmış halidir. Türkçe’ye “Halka şeklinde elektro cerrahi ile çıkarma işlemi” şeklinde çevirmek mümkündür.

Leep (Letz) işleminde rahim ağzı koni şeklinde yakılarak kesilip çıkartıldığı için işlem “sıcak konizasyon” olarak da bilinmektedir. Rahim ağzı dokusunun ameliyathane şartlarında bistüri ile kesilerek çıkarılması ameliyatı ise “konizasyon” veya “soğuk konizasyon” olarak bilinmektedir.

Konizasyon ameliyatı, leep işlemine göre daha travmatik bir işlem olup ameliyat sonrası iyileşme süreci de daha uzundur.

Histerektomi Rahim Alınması

Histerektomi, uterusun (rahmin) tümden çıkarılması ameliyatıdır. Yunanca’da Histere: rahim, Ektome: kesme anlamına gelmektedir. Histerektomi ameliyatları, kadınlarda sezaryen ameliyatlarından sonra en sık yapılan ameliyatlar arasındadır.

Bu bölümde karından ve vajinal yoldan yapılan histerektomi ameliyatları tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Terminoloji
Tıbbi terminolojide TAH (Total Abdominal Histerektomi) rahmin karından yapılan kesiyle tümden çıkarılmasını, BSO (Bilateral Salpingoooferektomi) yumurtalıkların her ikisinin de birden alınmasını, USO (Unilateral Salpingooferektomi) yumurtalıklardan birisinin tek taraflı alınmasını tarif eden kısaltmalardır.

Subtotal Histerektomi ise rahimin tamamının değil bir kısmının çıkarılarak alınması ameliyatıdır. Subtotal histerektomi’de rahim ağzı kısmı (cerviks) çıkarılmamaktadır.

Yaşa ve kişinin hastalığının durumuna göre rahim alınması ameliyatları TAH, TAH+BSO, TAH+USO veya Subtotal histerektomi şeklinde olabilir.

Radikal histerektomi ise genital kanserlerde uygulanılan histerektominin daha da genişletilmiş halidir. Yani, rahimle birlikte yumurtalıklar, omentum, lenf düğümleri (lenf nodları) da ameliyatta çıkarılmaktadır.

Myomektomi ise rahim alınmaksızın yalnızca rahim içindeki myom veya myomların alınması ameliyatıdır. Özellikle genç veya tek bir myomu olan hastalarda histerektomiden çok myomektomi ameliyatı tercih edilmektedir.